ALGEMENE INFO

Moderne motoren
Moderne motoren worden computer-electronisch gestuurd waardoor het eenvoudig mogelijk is om deze softwarematig te optimaliseren.

OBD Tuning
Het aanpassen van de software wordt OBD-tuning genoemd en gebeurt zonder onderdelen van de auto te demonteren. Bovendien kan ten allen tijde de originele file van uw auto weer teruggezet worden.

Vermogen
OBD-Tuning resulteert in een vermogenstoename van 25% bij turbodieselmotoren of 10% tot 25% bij benzinemotoren.

PRIJS VAN HET TUNEN

€ 399

Programmeermethode: programmering van computer via dagnosestekker.
Motorgarantie: onder voorwaarden, optioneel aan te schaffen.
Voordelen: onzichtbare tuningsmethode, meer trekkracht en hogere topsnelheid.

CHIPTUNING

Chiptuning is gebaseerd op het feit dat de fabrikanten zeer ruime marges heeft ingebouwd, omdat de motor onder zeer wisselende omstandigheden moet kunnen presteren. Fabrikanten testen hun voertuigen onder de meest extreme omstandigheden; in snikhete woestijnen, maar ook in koude en ijle berggebieden.

Omdat de fabrikant niet voor elke lokale markt een aparte ECU ontwikkeld voor elk type auto, zijn er zeer ruime toleranties, zodat elk type motor goed functioneert onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

Door chiptuning worden een hoger koppel en hoger vermogen gerealiseerd. De zo verkregen vermogenswinst loopt van 8% tot 30%, al naargelang het een atmosferische of geblazen motor betreft.

Het koppel kan toenemen met 15% tot 40%. De grootste winst is te behalen bij geblazen motoren, waarbij de direct-ingespoten turbodiesel vooral een grote koppeltoename laat zien.

ECU

Moderne motoren worden aangestuurd door een computer, beter bekend onder de naam ECU, wat staat voor ENGINE CONTROL UNIT.

Hierin zijn data vastgelegd als ontstekingstijdstip, inspuithoeveelheid en inspuittijdstip gerelateerd aan belasting, toerental en gemeten hoeveelheid inlaatlucht. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende parameters, zoals de temperatuur en de dichtheid van de aangezogen lucht. De data zitten opgeslagen in één of meerdere geheugens in de ECU.

Bij OBD-tuning worden de originele data, die door de fabrikant nauwkeurig zijn bepaald, Uit de ECU gelezen en aangepast en weer terug gezet. Dit gebeurt eigenlijk op dezelfde wijze als de fabrikant dat doet. Wij optimaliseren de verschillende parameters zoals inspuittijdstip, inspuithoeveelheid en eventueel turbodruk. De motor zal efficiënter gaan werken, meer koppel en meer vermogen hebben. Tevens is het verbruik over het algemeen iets lager.

AANVULLENDE INFORMATIE

De meeste motoren in moderne auto’s worden door een Electronic Control Unit (ECU) aangestuurd. Deze regelt continu onder meer de ingespoten hoeveelheid brandstof, de turbodruk en het ontstekingstijdstip. Bij chiptuning optimaliseert men de programma’s die aan de hand van vele parameters (gemeten waarden) het motormanagement vormen. De chips in een ECU zijn geladen met software. Vaak zijn deze programma’s geschreven ver binnen de maximale belasting van de desbetreffende automotor. De ruimte biedt dus de mogelijkheid de automotor te chiptunen, zonder dat de motor onherstelbaar beschadigd raakt. Sommige fabrikanten brengen zelfs verschillende vermogensvarianten van dezelfde motoren op de markt. Deze motoren worden softwarematig gemanipuleerd bij aankoop. Indien men de sterkere versie overweegt aan te schaffen bij de dealer, wordt er dus enkel simpelweg de sterkere softwarevariant geplaatst.

In België worden auto’s zelfs gechiptuned in de omgekeerde richting omdat de wegenbelasting daar is bepaald op het motorvermogen. Sterke motoren worden bij aankoop softwarematig teruggeregeld om deze aantrekkelijker te maken voor de markt.

Met chiptuning stemt men die parameters opnieuw, maar dan meer ideaal, op elkaar af. Dit alles resulteert bij motoren met turbo of een andere vorm van laaddrukverhoging van 20 tot 40% prestatieverbetering, dus koppel (trekkracht) en vermogen (topsnelheid). Bij atmosferische motoren is de winst een 6 à 8%. Hierdoor kan de auto sneller optrekken en wordt de topsnelheid verhoogd. Bij een onveranderde rijstijl is een brandstofverbruikvermindering realiseerbaar omdat het rendement van de motor wordt verhoogd. De motor wordt levendiger en reageert sneller op gaspedaalbewegingen.